Bihulekirurgi

Bihulekirurgi

 

Vurderer du nesekirurgi? Ta gjerne kontakt med oss for å avtale en konsultasjon. Nesekirurg Øystein Eskeland har mange års erfaring innen medisinsk og plastisk nesekirurgi.

Bihulebetennelse skyldes redusert drenering fra bihulene. Dette kan gi symptomer som nesetetthet , neserenning, press i ansiktet og nedsatt luktesans.
Ved akutt betennelse vil man ha økende smerter og feber og redusert allmenntilstand. Ved kronisk bihulebetennelse er symptomene mildere, men påvirker ofte livskvaliteten til den grad at behandling er ønskelig.

Årsaken til bihulebetennelse er redusert drenering av nasalt sekret. Mekanismen bak dette kan være mange, men hos mange kommer det etter en lang forkjølelse.
Primært prøver man med konservativ behandling, men dersom dette ikke har tilstrekkelig effekt vil kirurgisk hjelpe.

Operasjonen forgår ved bruk av fiberoptiske endoskop og presisjons instrumenter som tillater åpning av de naturlige drenerings veiene til bihulene. Etter operasjon legges ofte en liten bandasje i operasjonsområdet som fjernes etter 1-6 dager.

Sykemelding kreves ofte i 10-14 dager.

Helt avgjørende for resultat ved bihulekirurgi er kirurgens erfaring og forståelse av sykdommen som foreligger. Kirurgi på feil grunnlag eller bruk av dårlig teknikk vil kunne resultere i forverring av opprinnelige tilstand.