Bakgrunn og erfaring

Bakgrunn og erfaring

Nesekirurg Øystein eskelandØystein Eskeland er spesialist i øre-, nese-, halssykdommer og hode- og halskirurgi. Eskelands spesialfelt er neseplastikk, samt kirurgisk behandling av sykdommer i nese og bihuler. Han har jobbet eksklusivt med hovedfokus på nesekirurgi de siste 15 årene.

Han har tidligere jobbet ved Akershus universitetssykehus, Aleris, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus.

Utdanning og opplæring

Eskeland er, som den eneste i Skandinavia, opplært i rhinoplastikk (neseplastikk) av Professor Nolst-Trenite i Amsterdam, en av verdens mest ettertraktede neseplastikk kirurger. Han har holdt flere forelesninger om moderne kirurgiske teknikker innen neseplastikk og bihulekirurgi og driver kontinuerlig opplæring av yngre leger i kirurgiske teknikker.

Eskeland har operert neser med noen av verdens fremste nesekirurger i Europa, Australia og USA (Beverly Hills).

Eskeland reiser årlig på internasjonale kurs og konferanser for å holde seg oppdatert og for å sikre at pasientene får den mest moderne og best dokumenterte kirurgiske behandlingen tilgjengelig. 

Medlemskap

Øystein Eskeland er medlem av: