Bakgrunn og erfaring

Bakgrunn og erfaring

Nesekirurg Øystein eskelandØystein Eskeland er spesialist i øre-, nese-, halssykdommer og hode- og halskirurgi. Eskelands spesialfelt er neseplastikk, samt kirurgisk behandling av sykdommer i nese og bihuler.

Han har tidligere jobbet ved Akershus universitetssykehus, Aleris, Rikshospitalet og Ullevål universitetssykehus.

Utdanning og opplæring

Eskeland er, som den eneste i Skandinavia, opplært i rhinoplastikk (neseplastikk) av Professor Nolst-Trenite i Amsterdam, en av verdens mest ettertraktede neseplastikk kirurger. Han har holdt flere forelesninger om moderne kirurgiske teknikker innen neseplastikk og bihulekirurgi og driver kontinuerlig opplæring av yngre leger i kirurgiske teknikker.

Han sitter i Legeforeningens rådgivende utvalg i Rhinologi (læren om sykdommer og skader i nesen).
Han har bidratt i flere forskningsprosjekter innen bihulesykdommer.

Eskeland har operert neser med noen av verdens fremste nesekirurger i Europa, Australia og USA (Beverly Hills).

Eskeland reiser årlig på internasjonale kurs og konferanser for å holde seg oppdatert og for å sikre at pasientene får den mest moderne og best dokumenterte kirurgiske behandlingen tilgjengelig. 

Medlemskap

Øystein Eskeland er medlem av: