Hva er mulig med neseplastikk?

Hva er mulig med neseplastikk?

Ved en neseoperasjon er det en rekke forandringer som kan gjøres av ytternesen. De vanligste forandringene er:

  • Utjevning av neseprofil på grunn av for eksempel ørnenese
  • Avsmaling av nesen
  • Endre rotasjon av nesetipp
  • Endre bredde av nesetippen
  • Fjerne skjevheter
  • Utbedring av av sadeldeformitet/boksernese

Som oftest gjøres en kombinasjon av disse forandringene slik at nesen får et harmonisk utseende i forhold til resten av ansiktet. Selv om det er store forandringer som kan gjøres ved neseplastikk, er det ikke alt som er hensiktsmessig eller som er anbefalt.

Ofte har dette med forandringer som vil kunne resultere i nedsatt pusteevne eller et kosmetisk resultat som vil kunne utvikle seg negativt over tid. Noen faktorer som kan begrense resultatet av en operasjon er tykkelsen på huden, kvaliteten av brusk og bein i nesen etter for eksempel skader eller medfødte defekter.

Før man får utført en neseplastikk vil man derfor ha en nøye undersøkelse og samtale med kirurgen slik at man får en felles forståelse av hva som er ønsket, og hva man vil kunne oppnå ved en operasjon.

Hva er neseplastikk?

Ulike teknikker ved en neseoperasjon

NeseoperasjonNår det gjelder type teknikk for å oppnå ønsket kirurgisk resultat, snakkes det ofte om åpen eller lukket tilgang. Tilgangen som velges styres utifra hvilke forandringer som skal gjøres.

Åpen rhinoplastikk får man ved å legge en snitt mellom neseborene og videre inn i nesen slik at man får eksponert hele neseskjelettet under operasjonen. Den gode tilgangen gjør at man får en høyere grad av nøyaktighet og oppnår mer finesse, spesielt dersom det er store forandringer som må gjøres. Ulempen er at det tar litt mer tid før all hevelse er borte etter kirurgi. Noen er redde for at det kan bli et skjemmende arr, men med riktig operasjonsteknikk er ikke dette et tema.

Ved lukket (endonasal) rhinoplastikk legges snittene kun inni nesen og begrenser således tilgangen til neseskjelettet. Ved mindre utfordrende forandringer av nesen fungerer derimot dette utmerket da hevelsene raskerere går tilbake.

Slik foregår neseoperasjonen

Neseoperasjoner kan gjøres i sedasjon eller full narkose. Etter operasjonen vil man som oftest ha bandasje i nesen og et plastskjold tapet over nesen. Man vil hvile en periode på postoperativ avdelingen før man sendes hjem men smertestillende resept.

Noen vil kunne hovne litt opp under øynene. Dersom det er lagt bandasje i nesen må du komme tilbake 1-2 dager etter operasjonen for å fjerne disse. Etter en uke fjernes bandasjen over ytternesen.

10-14 dager etter operasjonen vil hevelsen over nesen og eventuelt under øyne ha gått så mye tilbake at det i de fleste tilfeller ikke vil være mulig for fremmede å se at det er blitt operert. Vanligvis må man være borte fra arbeid i 1-2 uker.

Etter en neseoperasjon

Resultatet av en neseplastikk avhenger ikke bare av forandringene gjort under selve operasjonen, men også hvordan kroppen reagerer på det å bli operert og hvordan tilhelingen går.

Vi avtaler derfor alltid et fast antall konsultasjoner etter operasjonen for å følge groprosessen. De vanlige kontrollene er:

  • Første dagen etter kirurgi for bandasjefjerning
  • 5-10 dager etter kirurgi for bandasjefjerning
  • 3 måneder etter operasjonen
  • 6-12 måneder etter operasjonen

Vi tilpasser intervall og mengde konsultasjoner til den enkelte dersom det er behov for det.